Usługi Rozwojowe 4.0

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego

Szukasz dofinansowania? Zapoznaj się z informacjami o projekcie.

Projekt skierowany jest do podmiotów BUR. Wsparcie może być przeznaczone na refundację kosztów zakupu licencji oraz zakup usług szkoleniowych/doradczych, w ramach których zostaną przeszkoleni do użytkowania zakupionej licencji.

  • Dotacja bezzwrotna: 50.364,58 zł (80%)
  • Koszty kwalifikowane: 62.955,73 zł
Poznaj szczegóły
Usługi Rozwojowe 4.0

Masz pytanie?
Skontaktuj się z nami!