Usługi Rozwojowe 4.0

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego

Szukasz dofinansowania? Zapoznaj się z informacjami o projekcie.

Projekt skierowany jest do podmiotów BUR. Wsparcie może być przeznaczone na refundację kosztów zakupu licencji oraz zakup usług szkoleniowych/doradczych, w ramach których zostaną przeszkoleni do użytkowania zakupionej licencji.

  • Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych: 12.500.000,00 
  • Łączna wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 10.397.278,72 
  • Dotacja bezzwrotna: 50.364,58  (80%)
  • Koszty kwalifikowane: 62.955,73 

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Poznaj szczegóły
Usługi Rozwojowe 4.0

Masz pytanie?
Skontaktuj się z nami!