Jakie wsparcie może uzyskać firma? - Usługi Rozwojowe 4.0

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego

Jakie wsparcie może uzyskać firma?

Maksymalne wsparcie to 50 364,00 zł. W ramach projektu zostanie udzielona pomoc de minimis na refundację max 80% kosztów zakupu licencji lub licencji wraz z usługą szkoleniową/doradczą. Podmiot musi wnieść wkład własny w postaci opłaty w wysokości co najmniej 20% kosztów zakupu licencji lub licencji wraz z usługą szkoleniową/doradczą.