Zgłaszanie podejrzenia niezgodności z KPON - Usługi Rozwojowe 4.0

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego

Zgłaszanie podejrzenia niezgodności z KPON

ONZ

Regionalne Centrum Technologii i Wiedzy INTERIOR Sp. z o.o. w partnerstwie z Zachodniopomorską Grupą Doradczą Sp. z o.o. oraz Organizacją Pracodawców Ziemi Lubuskiej rozpoczęli realizację projektu konkurencyjnego "Usługi Rozwojowe 4.0 - Wsparcie podmiotów BUR w obszarze tworzenia, rozwoju i sprzedaży nowych form usług rozwojowych lub wykorzystaniu nowych technologii” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

W związku z powyższym uprzejmie informujemy o możliwości zgłaszania podejrzenia o niezgodności Projektu lub działań Beneficjenta z Konwencją o prawach osób z niepełnosprawnością sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, z późn. zm.), zwanej dalej „KPON”. Sygnały, zgłoszenia lub skargi dotyczące wystąpienia niezgodności projektów FERS z postanowieniami KPON można przekazywać za pomocą:

  • poczty tradycyjnej, w formie listownej na adres ministerstwa: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa,
  • skrzynki nadawczej e-puap Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (adres skrytki: /MIR/SkrytkaESP) lub Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (adresy skrytek: /PARP/SkrytkaESP oraz /PARP/kancelariaPARP)"
  • osobą odpowiedzialną z ramienia Beneficjenta za przyjmowanie zgłoszeń podejrzenia o niezgodności Projektu lub działań Beneficjenta z Konwencją o prawach osób z niepełnosprawnością jest Pani Daria Martoś (d.martos@parkinterior.pl oraz 68 411 44 00).