Usługi Rozwojowe 4.0 - Usługi Rozwojowe 4.0

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego

Usługi Rozwojowe 4.0

Projekt "Usługi rozwojowe 4.0 - wsparcie podmiotów BUR w obszarze tworzenia, rozwoju i sprzedaży nowych form usług rozwojowych lub wykorzystaniu nowych technologii" jest współfinansowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Park Technologiczny Interior wspólnie z Zachodniopomorską Grupą Doradczą i Organizacją Pracodawców Ziemi Lubuskiej to sprawdzeni partnerzy, którzy realizowali dotąd wiele projektów wspierających branże szkoleniową i nowych technologii. Dziś startują z nowym przedsięwzięciem, które łączy wszystkie ich dotychczasowe najlepsze doświadczenia. Projekt „USŁUGI ROZWOJOWE 4.0 – wsparcie podmiotów BUR w obszarze tworzenia, rozwoju
i sprzedaży nowych form usług rozwojowych lub wykorzystaniu nowych technologii” skierowany jest do podmiotów z Bazy Usług Rozwojowych. 

Przedsięwzięcie zwiększy potencjał rozwojowy 167 podmiotów BUR, poprzez wsparcie ich w refundacji kosztów zakupu licencji i opłacenia abonamentów za oprogramowanie oraz zakupu usług szkoleniowych/doradczych, w ramach których zostaną przeszkoleni użytkownicy zakupionych rozwiązań. W efekcie firmy z BUR będą mogły stworzyć i rozwinąć nowe formy usług rozwojowych oraz wykorzystać najnowocześniejsze technologie, w tym zakresie usług zdalnych. Dofinansowanie wyniesie 80 proc., a bezzwrotna dotacja to 50.364,58 zł na jedną firmę. Procedura aplikowania jest uproszczona, a współpraca z beneficjentem umożliwiona zdalnie, za pośrednictwem powstałego specjalnie na te potrzeby prostego systemu informatycznego.

Okres realizacji projektu: 01.12.2023 – 30.06.2026.

Efektem projektu dla podmiotów BUR będzie włączenie do oferty nowej usługi lub nowych form usługi rozwojowej dzięki otrzymanemu wsparciu.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Wartość projektu: 12.500.000,00 zł
Wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 10.397.278,72 zł