FAQ - Usługi Rozwojowe 4.0

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego

FAQ

Podstawą przyznawania i rozliczania wsparcia jest Regulamin Projektu wraz Umową oraz pozostałymi załącznikami, których aktualne wersje znajdziesz w zakładce Rekrutacja www.uslugirozwojowe40.pl/regulamin-rekrutacji-i-uczestnictwa-w-projekcie. Poniższe pytania i odpowiedzi mają charakter instruktażowy.