Dla kogo realizowany jest projekt? - Usługi Rozwojowe 4.0

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego

Dla kogo realizowany jest projekt?

Projekt skierowany jest do podmiotów świadczących usługi rozwojowe, które posiadają wpis do Bazy Usług Rozwojowych uprawniający do publikowania usług z możliwością ich dofinansowania ze środków publicznych, w rozumieniu rejestru, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 8 ustawy o PARP.