Aktualizacja dokumentów projektowych [25.06.2024] - Usługi Rozwojowe 4.0

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego

Aktualizacja dokumentów projektowych [25.06.2024]

Aktualizacja dokumentów projektowych [25.06.2024]

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w związku z otrzymanym dnia 21.06.2024 r. pismem z Instytucji Pośredniczącej projektem, tj. Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dotyczącym wejścia w życie z dniem 14 czerwca 2024 r. Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 6 czerwca 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach programu "Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027" oraz konieczności dokonania zmian w dokumentacji projektowej aktualizacji uległy następujące dokumenty projektowe:

  1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie - zakres zmian dotyczył wskazania aktualnie obowiązującej wersji Rozporządzenia [Rozdział 1 poz. 20 i Rozdział 3.1]
  2. Załącznik nr 1 Wniosek o udzielenie wsparcia - zakres zmian dotyczył aktualizacji treści oświadczenia nr 3
  3. Załącznik nr 1 Oświadczenie dotyczące otrzymanej pomocy de minimis - zakres zmian dotyczył aktualizacji aktualnie obowiązującej wersji Rozporządzenia, podstawy prawnej oraz zmiany sposobu obliczania 3-letniego okresu przy zsumowaniu limitu pomocy de minimis z lat podatkowych (bieżący rok podatkowy + 2 poprzednie lata podatkowe) na okres 3 minionych lat
  4. Załącznik nr 9 Umowa o udzielenie wsparcia - zakres zmian dotyczył wskazania aktualnie obowiązującej wersji Rozporządzenia [§ 6 pkt. 1]
  5. Załącznika nr 10 Wniosek o refundację - zakres zmian dotyczył aktualizacji treści oświadczenia nr 3

Ponadto informujemy, iż załącznik nr 7 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis również będzie wymagał aktualizacji, niemniej do momentu pojawienia się nowej wersji dokumentu stosowany będzie obecny wzór dokumentu, pomimo starej podstawy prawnej. Aktualne wersje dokumentów znajdują się podstronach zakładki Rekrutacja

Obraz autorstwa snowing na Freepik