Aktualizacja zakładki FAQ o nowe pytania i odpowiedzi - Usługi Rozwojowe 4.0

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego

Aktualizacja zakładki FAQ o nowe pytania i odpowiedzi

Aktualizacja zakładki FAQ o nowe pytania i odpowiedzi

W zakładce FAQ pojawiły się nowe pytania i odpowiedzi. Zachęcamy do lektury www.uslugirozwojowe40.pl/faq. Można znaleźć odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Czy licencja może dotyczyć systemu do zarządzania i tworzenia szkoleń? Następnie na podstawie, której podmiot BUR chce stworzyć szkolenie dotyczące np. „Procesów biznesowych w mikroprzedsiębiorstwach” czy „Przygotowanie i realizacja usług e-learningowych
2. Czy nowa usługa, którą podmiot planuje wprowadzić do swojej oferty w BUR może być gotowym szkoleniem?     
3. Zgodnie z kryterium nr 5 - załącznik nr 7 „wsparcie udzielane w projekcie może dotyczyć wyłącznie tych licencji, które zostały wykorzystane w obrocie gospodarczym do dostarczenia co najmniej 5 komercyjnych usług łącznie dla 50 uczestników w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wystąpienia przez odbiorcę wsparcia z wnioskiem o jego udzielenie”
4. Czy Podmiot BUR planując zakup Licencji "ABC" od firmy XYZ powinien przedstawić referencje bądź dokumenty księgowe od firmy XYZ potwierdzające, że planowana do zakupu licencja została sprzedana min. pięciokrotnie dla 50 uczestników w okresie ostatnich 3 lat? 
5. Rozeznanie rynku - jak Wnioskodawca może wykazać że na rynku nie istnieje 3 potencjalnych wykonawców? 
6. Czy szkolenie/doradztwo dla pracownika Podmiotu BUR musi być realizowane przez Bazę Usług Rozwojowych?
7. Co w sytuacji gdy na rynku nie istnieje 3 dostawców licencji?     
8. Jak rozumiana jest nowa usługa?      
9. Czym jest wartość dodana w projekcie, którą wypracowuje Podmiot BUR?       
10. Czy dostawcy licencji muszą być w BUR?
11. Proszę o wyjaśnienie czy Podmioty BUR mogą opłacić z góry licencję 24-miesięczną - nawet jeśli czas ten wykracza poza ramy projektu, zaś dofinansowanie ma dotyczyć maksymalnie 24 miesięcy?
12. Czy można zgodnie z dostępnymi interpretacjami prawnymi uznać a priori, że nieoznaczona w czasie licencja jest zawierana w domyśle na 5 lat, więc licencje bezterminowe są kwalifikowalne w proporcji 2/5?
13. Czy będzie można w ramach projektu finansować licencje bezterminowe, np. licencje na wizualizację systemów operatorskich do sterowania maszynami numerycznymi np. Fanuc, Siemens, Heidenhain?
14. Czy usługi doradcze muszą być z BUR? Czy to usługa do zakupu licencji? Czy trzeba wyszczególnić ten koszt? Czy można podać łączną kwotę?
15. Czy to projekt sprowadza się do zakupu licencji, która bezpośrednio wpływa na udostępnienie w BUR nowej usługi? Czyli nie możemy zakupić platformy e-learningowej, ale już licencję na kurs na takiej platformie np. BHP i wprowadzenie do swojej sprzedaży?      

Baza pytań i odpowiedzi będzie na bieżąco aktualizowana.