Samouczki BUR dla nowych i obecnych Dostawców usług rozwojowych - materiał PARP - Usługi Rozwojowe 4.0

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego

Samouczki BUR dla nowych i obecnych Dostawców usług rozwojowych - materiał PARP

Samouczki BUR dla nowych i obecnych Dostawców usług rozwojowych - materiał PARP

Szanowni Państwo,

Zachęcamy do zapoznania się z samouczkami nt. Bazy Usług Rozwojowych, które przybliżą Wam lepiej jej funkcjonowanie
https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

1. Publikacja usługi w Bazie Usług Rozwojowych cz.1

2. Publikacja usługi w Bazie Usług Rozwojowych cz.2

3. Dodanie pracownika do profilu Przedsiębiorstwa

4. Rejestracja profilu przedsiębiorstwa w Bazie Usług Rozwojowych

5. Zapis na usługę użytkownika w Bazie Usług Rozwojowych

6. Rejestracja profilu dostawcy usług w BUR

7. Zapis na usługę przedsiębiorstwa z użyciem id wsparcia w Bazie Usług Rozwojowych

8. Zapis na usługę użytkownika z id wsparcia w Bazie Usług Rozwojowych

9. Zarządzanie uprawnieniami dla administratorów w Bazie Usług Rozwojowych

10. Rejestracja profilu operatora i nadawanie id wsparcia w Bazie Usług Rozwojowych

11. Zapis na usługę przedsiębiorstwa w Bazie Usług Rozwojowych

12. Obsługa zapisów na usługę w profilu dostawcy usługi w Bazie Usług Rozwojowych

13. Rejestracja konta w Bazie Usług Rozwojowych

#PARP #BazaUsługRozwojowych #usługirozwojowe 


Obraz autorstwa freepik