Zapraszamy na II edycję E-Targów "Licencje dla BUR" 19.09.2024 r. - Usługi Rozwojowe 4.0

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego

Zapraszamy na II edycję E-Targów "Licencje dla BUR" 19.09.2024 r.

Zapraszamy na II edycję E-Targów "Licencje dla BUR" 19.09.2024 r.

Zapraszamy do udziału w  II edycji e-TARGÓW podczas, których będziecie mogli Państwo zapoznać się z różnego rodzaju licencjami* oferowanymi przez Licencjonodawców, a Licencjonodawcy będą mogli zaprezentować swoją ofertę. Licencje* mogą uprawniać do stworzenia nowych usług zarówno stacjonarnych, zdalnych jak i z wykorzystaniem technologii immersyjnej VR/AR.

Jako Operator projektu pt. "Usługi rozwojowe 4.0 - wsparcie podmiotów BUR w obszarze tworzenia, rozwoju i sprzedaży nowych form usług rozwojowych lub wykorzystaniu nowych technologii" chcemy przybliżyć naszym potencjalnym Odbiorcom projektu (Podmiotom BUR) licencje uprawniające do stworzenia, rozwoju i sprzedaży nowych form usług rozwojowych lub wykorzystania nowych technologii, w tym w zakresie form zdalnych tych usług.

Do wzięcia udziału zapraszamy:

  • Podmioty BUR tj. podmioty posiadające wpis do Bazy Usług Rozwojowych (Podmiotem BUR) dostępnych pod adresem https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/, który uprawnia Twój podmiot do publikowania usług z możliwością ich dofinansowania ze środków publicznych.
  • Podmioty oferujące licencje (spełniające poniższe wymogi łącznie):
    a) terminowe tj. licencje płatne jednorazowo, której czas użytkowania nie będzie przekraczał 24 miesięcy (czas obowiązywania licencji powinien być zawarty w Umowie sprzedaży) lub licencje abonamentowo/subskrypcyjnie (której czas użytkowania nie będzie przekraczał 24 miesięcy, jednak nie później niż do czasu, jaki pozostał do końca realizacji projektu, tj. 30.06.2026),
    b) uprawniające Podmiot BUR do stworzenia, rozwoju i sprzedaży nowych form usług rozwojowych lub wykorzystania nowych technologii, w tym w zakresie form zdalnych tych usług, 
    c) uprawniające Podmiot BUR do korzystania z utworu na warunkach określonych umową licencyjną (zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych), 
    d) które, w okresie ostatnich 3 lat były zakupione co najmniej 5-krotnie i na jej podstawie stworzono minimum 5 komercyjnych usług, w których udział wzięło łącznie minimum 50 uczestników.

E-TARGI odbędą się w formule online dnia 19.09.2024 (czwartek), w godzinach od 10.00 - 13.00 za pośrednictwem Microsoft Teams. 

Podmioty zainteresowane udziałem w e-TARGACH zapraszamy do zgłoszenia po przez poniższy formularz do dnia 12.09.2024 r. (termin dla Licencjonodawców), 17.09.2024 r. (termin dla podmiotów BUR).

Formularz zgłoszeniowy dla Licencjonodawców 

Formularz zgłoszeniowy dla Podmiotów BUR 

W przypadku dużego zainteresowania obowiązywać będzie kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo możliwości wystąpienia mają Licencjonodawcy, którzy nie brali udziału w I edycji E-Targów (12.06.2024 r.). Dopuszczamy również możliwość zorganizowania dodatkowego wydarzenia w innym terminie.  

Zastrzegamy możliwość zmiany terminu, o czym zostaną Państwo poinformowani za pośrednictwem strony projektu oraz drogą e-mailową.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z Panią Darią Martoś
tel. +48 734 150 848, +48 68 411 44 00
e-mail: kontakt@uslugirozwojowe40.pl 

*Jednocześnie informujemy, iż przedstawiane na E-TARGACH licencje nie są licencjami zweryfikowanymi przez Operatora. Przedstawione oferty licencji mają jedynie charakter informacyjny i mogą nie spełniać wymagań stawianych w projekcie.